CÔNG NGHỆ TRƯNG CẤT TINH DẦU

CÔNG NGHỆ TRƯNG CẤT TINH DẦU

Quy trình trồng và khai thác bền vững tinh dầu tràm Công nghệ chưng cất tinh dầu từ cành lá bằng hơi. Công nhận giống tiến bộ khoa học kỹ thuật.
  • Quy trình trồng và khai thác bền vững tinh dầu tràm
  • Công nghệ chưng cất tinh dầu từ cành lá bằng hơi.
  • Công nhận giống tiến bộ khoa học kỹ thuật.

CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT TINH DẦU

 

CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT TINH DẦU