Hiển thị

16:38 - 04/06/2019

CÔNG NGHỆ TRƯNG CẤT TINH DẦU

Quy trình trồng và khai thác bền vững tinh dầu tràm Công nghệ chưng cất tinh dầu từ cành lá bằng hơi. Công nhận giống tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Xem thêm