GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH POLYTECH thành lập từ năm 2015, với mục tiêu sản xuất các sản phẩm từ rừng gồm gỗ và các sản phẩm từ gỗ

  •  Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển Công ty đã hình thành dạng sản phẩm chiết xuất lá cây, thân cây.
  • Chuỗi sản phẩm khép kín từ gây trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, thu hái, công nghệ chiết xuất tuân thủ theo quy trình hợp tác với Viện nghiên cứu.
  • Với mục tiêu sản phẩm an toàn đối với người tiêu dùng, phát triển bền vững.
  • Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20.000m2 tại Ngọc Thanh – Vĩnh Phúc.
  • Với diện tích rừng gây trồng 20ha để đảm bảo giống cây phục vụ trồng rừng đảm bảo năng suất và nguyên liệu tốt nhất. Mô hình liên doanh liên kết với các Viện nghiên cứu, trung tâm sản xuất, hộ nông dân trên cả nước sẽ đem lại sự chủ động nguồn nguyên liệu Cũng như hoạch định chiến lược phát triển vững chắc của sản phẩm.